Byggetilladelse

”I gamle dage”, kunne den lokale tømrermester på et stykke ternet papir, tegne de nødvendige tegninger til at få en byggetilladelse på enten tilbygning eller nyt enfamiliehus. I dag er kravene skærpet meget, og det er ikke længere muligt for en den private bygherre, selv at udarbejde tegninger til en byggetilladelse. Materialet som kommunen skal bruge for at behandle din sag, skal være komplet, og uploades digitalt på byg&miljø. Er materialet ikke fyldestgørende modtager ansøger mangelbrev, og sagen bliver henlagt indtil sagen er fyldestgørende. For den private bygherre, kan det være en meget besværlig og tidskrævende proces selv at få en byggetilladelse.

 

Specialister i byggetilladelse

Tegnestuen nørrebo frandsen ApS, har gennem mange år specialiseret sig i at udarbejde tegninger til byggeansøgning. Så går du med byggetanker, og søger efter hjælp til at få byggetilladelse til dit kommende projekt, så ser vi gerne på opgaven, og kommer med et uforpligtigende tilbud på opgaven. Vi har erfaring med udarbejdelse af tegninger til landzoneansøgninger og byggeansøgninger på både tilbygninger, enfamiliehuse, sommerhuse, ombygninger, lejligheder, kontorbygninger og firmadomiciler.

 

Vi sørger for, at din byggeansøgning er fyldestgørende og indeholder alle relevante informationer, så du ikke risikerer en lang sagsbehandlingstid hos kommunen pga. manglende informationer eller misforståelser. Vi gennemgår lokalplaner, byplaner og evt. servitutter, så vi er sikre på at alle krav er overholdt når din sag sendes ind.

 

Processen for en byggetilladelse

Har du selv en håndskitse, eller en plantegning af dine byggetanker, så kan vi hurtigt hjælpe med at få udarbejdet de nødvendige tegninger, så du kan få en byggetilladelse. Vi er vant til at snakke med byggesagsbehandlere, og tager os derfor også af dialogen, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål fra byggesagsbehandleren.

 

Lokaliteten betyder ikke det store. Vi kan tilbyde at hjælpe jer med at få indhentet jeres tilladelse, også selvom I bor i den anden ende af landet. Det kan i langt de fleste tilfælde klares via email og telefonmøder, og vi kan som regel klare jeres ansøgning om byggetilladelse inden for 1 uge.

Trygt byggeforløb

Vi hjælper dig med at få et godt overblik i byggeforløbet