bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning til private

Bygherrerådgivning kan være en enorm hjælp, når man som bygherre bærer et stort ansvar – uanset om man er privat eller offentlig bygherre. Der er mange faser man som bygherre skal igennem, inden et byggeri står færdigt. Igennem hver enkelt fase er der mange ting at forholde sig til, og det kan være svært, specielt for den private bygherre at gennemskue det hele, og hele vejen igennem forløbet holde overblikket.

 

Få trygheden ved bygherrerådgivning

For private der enten drømmer om renovering, tilbygning på deres bolig eller måske påtænker at bygge nyt hus, kan det i høj grad være både rentabel og betryggende at tilknytte en bygherrerådgiver.

Bygherrerådgivning giver bygherren trygheden igennem alle byggeriets faser. Rådgiver vil hjælpe bygherre med at træffe de rigtige beslutninger, hjælpe med at bevare overblikket igennem faserne, så bygherre igennem forløbet ikke mister overblikket på projektet. Endnu vigtigere; at bygherren ikke mister tilliden til entreprenøren, fordi der kommer uheldige overraskelser for bygherren igennem byggeforløbet. Overraskelser, som bygherre i bund og grund selv havde ansvaret for at være vidende omkring.

 

Bygherrerådgivning er ofte rentabel

Udgiften til bygherrerådgivning er ofte rentabel, og dækket allerede i forbindelse med kontrahering mellem bygherre og entreprenør. Der er mange faldgrupper, hvor bygherren ofte ender med uventede udgifter, fordi udgifterne ikke har været synlige i tilbuddet fra entreprenøren, men indgår som en del af kontrakten. Men det er bygherres eget ansvar at læse kontrakterne igennem, og derved være vidende om de ekstra udgifter der kan komme. Ved bygherrerådgivning hjælper tegnestuen nørrebo frandsen ApS, med det samlede overblik, og synliggør de udgifter som ikke er oplyst, så byggeforløbet for bygherre bliver så trygt som muligt.

 

Tegnestuen nørrebo frandsen ApS, har gennem mange år arbejdet med totalentrepriser i forbindelse med opførelse af nye enfamiliehuse, ombygninger og tilbygninger, og har derfor en stor erfaring i gennemgang af tilbud, kontrakter, tegningsmateriale og udførelsen af byggeriet. Vi kender faldgrupperne, og har stort kendskab til branchen, hvorfor vi vil være en stærk medspiller for familien der går med nye boligdrømme.

Et møde med os er, uforpligtende og gratis, så går I med nye boligdrømme og ønsker at vide lidt mere om bygherrerådgivning, så kontakt os endelig, og hør om de muligheder der er. Mødet kan være på tegnestuen, hos jer privat eller den udstykning hvor I kigger på en grund.

Trygt byggeforløb

Vi hjælper dig med at få et godt overblik i byggeforløbet