Privat

Tegnestuen har gennem mange år arbejdet med private kunder, hvor vi lige fra idéoplæg til færdig
projekt har været med som både arkitekt og rådgiver. Vi ved, hvor vigtigt det er helt fra starten, at
forventningsafstemme kundens ønsker, så vi på design, funktionalitet og budget er enige om projektets forløb. For os er både en effektiv projektgennemførelse, overholdelse af de aftalte budgetter og et godt design afgørende for et godt resultat.

 

Med mange års erfaring i den udførende del af branchen, har vi indgående kendskab til markedets faldgrupper og prisniveau for udførelsen, så vi som rådgiver, kan hjælpe vores kunder bedst mulig i mål med et arkitekttegnet hus. Vi ved derfor hvor vigtigt tillid og forståelse mellem kunden og tegnestuen er, for at vi sammen kan realisere kundens drøm om, at få et arkitekttegnet hus.

 

Potentialer

Vi tager højde for omgivelserne i det enkelte projekt, grundens specielle potentiale skal altid vise sig i de arkitektoniske udtryk på det færdige arkitekttegnede hus. Vi søger at få tidens teknologiske muligheder med, på samme tid med respekt for håndværkets tradition afspejlet i nye spændende løsninger.

 

Et arkitekttegnet hus har integritet. Det er udstyret med sin egen personlighed – sin egen stemning, som smitter af på dem der bor der og dem der besøger det. Der er utroligt mange ting, som skal stemme overens for at denne personlighed opleves som en, man har lyst til at stifte nærmere bekendtskab med og fortsætte forholdet til, selv efter mange år. Det handler om, hvordan lyset falder, hvilke materialer der er blevet brugt, hvordan indeklimaet er, hvordan det er disponeret og indrettet, hvordan de indre sammenhænge er, og hvordan det hænger sammen med omgivelserne. Det handler om arkitektur!

 

Arkitektur

Arkitekturen vil altid være det vigtigste for os. Vores overordnede vision er at skabe rum for bedre liv! Det indebærer både fokus på detaljerne og materialerne og overblik over helheden og sammenhængen med omgivelserne. God arkitektur bidrager til en positiv samfunds- og byudvikling, hvor vi sammen kan se muligheder, sprænge grænser, blive inspirerede og udvikle os.